Kiedy poznam wyniki mojego egzaminu?

data publikacji: 2011-08-10

Nie ma co ukrywać, ale najprzyjemniejszą chwilą w całym stresie egzaminacyjnym, jest ogłoszenie wyników. Niestety, czas ma to do siebie, że uwielbia się dłużyć, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość, ponieważ od zakończenia ostatniego w sesji egzaminu do ogłoszenia wyników minie co najmniej kilka tygodni...

W przypadku wersji papierowej egzaminu wyniki dostępne są po ok 7 tygodniach od daty zakończenia sesji egzaminacyjnej, a po ok dwóch tygodniach w przypadku wersji komputerowej egzaminu.

Wyniki (Statements of Results) będą dostępne w Internecie na stronie University of Cambridge ESOL Examinations. Hasło do rejestracji na stronie i termin opublikowania wyników egzaminu Kandydaci otrzymują w indywidualnych planach sesji egzaminacyjnej (Confirmation of Entry).

Instytucje, które rejestrowały na egzaminy grupy kandydatów otrzymają dostęp do ich wyników poprzez stronę internetową Cambridge ESOL Online.

Informacji o wynikach nie można uzyskać telefonicznie ani pocztą elektroniczną.
Prace egzaminacyjne oceniane są w Cambridge. Cambridge ESOL Examinations nie udostępnia ich kandydatom, szkołom ani centrom egzaminacyjnym.

Reklamacje

Reklamacje wyników można zgłaszać do centrum egzaminacyjnego British Council w nieprzekraczalnym terminie podanym w indywidualnych planach sesji egzaminacyjnej (Confirmation of Entry). University of Cambridge ESOL oferuje dwie formy odwołania się od wyniku egzaminu:

I - ponowne przeliczenie punktów uzyskanych przez kandydata (etap ten jest obowiązkowy przed przystąpieniem do drugiego etapu odwołania od wyniku),
II - ponowne sprawdzenie i ocena pracy kandydata (z wyłączeniem ustnej części egzaminu).

Powyższe usługi są płatne. Wysokość opłat podana jest w cenniku 2011dla kandydatów indywidualnych. W przypadku uwzględnienia reklamacji opłata za usługi wymienione wetapach 1 i 2podlega zwrotowi.

Odbiór dyplomów

Kandydaci Indywidualni odbierają certyfikaty w centrum egzaminacyjnym British Council, w którym rejestrowali się na egzamin, osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez nich na piśmie. Formularz upoważnienia znajduje się na stronie www.britishcouncil.pl.

O terminie i sposobie odbioru dyplomów Kandydaci rejestrowani przez szkoły/instytucje informowani są przez przedstawiciela szkoły/instytucji, która zarejestrowała ich na egzamin. Wyniki egzaminów oraz dyplomy przechowywane są w centrum egzaminacyjnym przez dwa lata, licząc od pierwszego dnia, kiedy możliwy był ich odbiór w danym centrum. Po upływie tego terminu dyplomy są niszczone.