Sesja egzaminacyjna języka angielskiego centrum British Council

data publikacji: 2011-08-10

Indywidualny plan sesji egzaminacyjnej z języka angielskiego dla każdego kandydata zostanie podany w zawiadomieniu o terminach i miejscach egzaminu. Kandydaci indywidualni otrzymają zawiadomienie pocztą elektroniczną. W przypadku nie otrzymania zawiadomienia o terminach i miejscach poszczególnych części egzaminów, kandydaci powinni niezwłocznie skonatkować się z centrum egzaminacyjnym British Council, w którym zarejestrowali się na egzamin.

Kandydaci zarejestrowani przez szkoły/instytucje otrzymają zawiadomienia o terminach i miejscach egzaminu za pośrednictwem szkół/instytucji, które zarejestrowały ich na egzamin. Kandydaci, którzy nie otrzymają Confirmations of Entry 10 dni przed pierwszą częścią egzaminu (w przypadku egzaminu w wersji papierowej) lub 3 dni przed pierwszą częścią egzaminu (w przypadku egzaminu w wersji komputerowej), proszeni są o pilny kontakt ze szkołą/instytucją zgłaszającą ich na egzamin.

Na każdą część egzaminu należy stawić się:
• punktualnie (spóźnieni kandydaci nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej);
• z ważnym dowodem tożsamości (dokument z aktualnym zdjęciem);
• z zawiadomieniem o terminach i miejscach egzaminu (Confirmation of Entry);
• z ołówkiem, długopisem i gumką (w przypadku egzaminu w wersji papierowej).

Niedozwolone jest przynoszenie na egzamin urządzeń elektronicznych z wyjątkiem telefonów komórkowych. Prosimy również o nieprzynoszenie przedmiotów wartościowych. British Council nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni. W czasie trwania całego egzaminu telefony komórkowe muszą być wyłączone i złożone w wyznaczonym miejscu. Korzystanie z telefonu komórkowego lub posiadanie go przy sobie podczas egzaminu grozi dyskwalifikacją.

Na potrzeby części ustnej egzaminu kandydaci dobierani są w pary przez pracowników centrum egzaminacyjnego British Council.

Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu egzaminu należy kierować do osoby prowadzącej dany egzamin natychmiast po jego zakończeniu (w przypadku egzaminu ze słuchu na początku testu, po wysłuchaniu nagrania próbnego), a także na piśmie do pracowników centrum egzaminacyjnego British Council w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od daty danej części egzaminu z języka angielskiego, której dotyczy uwaga. Informacje o tym, jak zgłosić uwagi dostępne są na stronie www.britishcouncil.pl.