Rejestracja na egzamin Cambridge krok po kroku

data publikacji: 2011-08-10

Osoby, które chcązmierzyć się z egzaminami Cambridge z języka angielskiego mogą podejść do nich albo w sesji letniej, albo w sesji zimowej. Każda sesja składa się z dwóch części - w części pierwszej Kandydaci sprawdzają swoje umiejętności w zakresie listening, writting, use of english and reading, druga część przeznaczona jest na speaking. W zależności od sesji, części te mogą się wymieniać, czyli najpierw Kandydat podchodzi do speakingu, potem do reszty z poszczególnych elementów egzaminu. Dlatego należy uzbroić się w cierpliwość i przygotować na dwukrotne odwiedziny w miejscu wyznaczonym przez centrum egzaminacyjne.

Kandydat może zarejestrować się na egzamin indywidualnie lub poprzez szkołę językową, na przykład tę, w której ukończył kurs przygotowujący go do wybranego egzaminu.

Rejestracja na egzamin jest bardzo prosta a my postaramy się przybliżyć ją Wam w kilku krokach.

Zapisy na egzamin Cambridge Kandydata indywidualnego

Krok 1

Należy wpisać się na listę kandydatów w EntryNet internetowym systemie rejestracji British Council, mieszczącym się na stronie www.britishcouncil.pl,

Krok 2

Następnie należy wnieść opłatę za egzamin. Instrukcje wyświetlą się w elektronicznym systemie EntryNet tuż po rejestracji.
Ale uwaga! Osoby, które nie zrealizują czynności opisanych w kroku pierwszym i drugim nie zostaną zarejestrowane na wybraną sesję, a ich dane zostaną usunięte z listy kandydatów w systemie rejestracji internetowej.
Ponadto trzeba wiedzieć, że liczba miejsc na egzaminy w wersji komputerowej jest ograniczona, dlatego kto pierwszy, ten lepszy :)

Krok 3

Po rozpoczęciu rejestracji Kandydat otrzyma pocztą elektroniczną, podaną w drodze rejestracji, potwierdzenie, że jego dane znalazły się na liście kandydatów wraz z informacją o terminie, sposobie wniesienia i wysokości opłaty egzaminacyjnej.

Krok 4

Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie British Council Kandydat otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie rejestracji na egzamin. Kandydat powinien przechować tę wiadomość do momentu otrzymania pocztą elektroniczną indywidualnego planu sesji egzaminacyjnej (Confirmation of Entry).

A co jeśli liczba kandydatów zarejestrowanych na dany egzamin w określonym centrum egzaminacyjnym nie osiągnie wymaganego minimum?

British Council może:
1. przeprowadzić ten egzamin w innym centrum egzaminacyjnym British Council zapewniając kandydatom warunki egzaminacyjne zgodne ze standardami centrum,
2. może również zarejestrować kandydatów na inną, wybraną przez nicj sesję
3. zwrócić kandydatom wniesione przez nich opłaty egzaminacyjne.

O formie rozwiązania problemu w każdym z trzech przypadków decyduje kandydat.

W przypadku osób rejestrowanych przez szkoły językowe sytuacja jest znacznie prostrza, ponieważ to szkoła występuje w imieniu Kandydata podczas wszelkich formalności związanych z zapisaniem się na wybrany egzamin w wybranej sesji.
Kandydat następnie otrzymuje od opiekuna w szkole językowejinformacje o:
- egzaminach
- terminach rejestracji
- wysokości i sposobie wnoszenia opłat
- szczegółowym planie sesji egzaminacyjnej

Wystarczy tylko zgłosić się do opiekuna w danej szkole językowej, zajmującej się organizacją egzaminów dla uczniów szkoły i rozpocząć procedurę zapisów.