Praktyczne porady dla przygotowujących się do egzaminu FCE

data publikacji: 2011-08-12

Każdy egzamin rządzi się własnymi prawami. Perfekcyjne opanowanie materiału, znajomość struktur gramatycznych, bogate słownictwo i płynne wypowiedzi są gwarantem zdanego egzaminu, nie mniej jednak, zawsze warto dowiedzieć się czegoś więcej o samym egzaminie i jego strukturze, żeby pomóc szczęściu. Poniżej znajdziecie kilka wskazówek, przygotowanych przez egzaminatorów z Cambridge ESOL, które mogą pomóc Wam w osiągnięciu wymarzonego celu.

Ale najpierw przypomnijcie sobie strukturę egzaminu i kwestie organizacyjne, które opisaliśmy tutaj:
Co warto wiedzieć o egzaminie FCE i Jak wygląda egzamin FCE

Reading

O czym warto pamiętać:
- uważnie przeczytaj źródło, tytuły i napisy tekstów, jeśli są podane.Wszystko, co jest podane, znajduje się tam, żebyci pomóc.
- uważnie przeczytaj każdy tekst, zanim zaczniesz zaznaczać odpowiedzi.Ogólne wrażenie o tekście jest bardzo ważne i pomoże w wyborze właściwych odpowiedzi (dotyczy gapped text w części 2)
- pamiętaj, że brakujące słowa mogą być częścią idomu,stałego wyrażenia lub kolokacji, dlategozawsze kilka razysprawdź wpisane słówko, upewniając się, że pasuje do kontekstu zdania i tworzy sensowną spójną całość(część 2)
- pamiętaj, że brakujące zdanie musi pasować do kontekstu, dlatego zawsze upewniaj się, czy pasuje ono do całości i do kontekstu (część 2)
- w części 2 (2) przeczytaj uważnie każdą z opcji idobrze się zastanów przed odrzuceniem któregoś z fragmentów

Czego należy unikać:
- nie zaznaczaj odpowiedzi bez wcześniejszego uważnego wczytania się w tekst i polecenie
- staraj się nie spędzać zbyt dużo czasu na poszczególnych częściach, inaczej nie zdążyć z wypełnieniem wszystkich zadań
- nie zapomnijnanieść odpowiedzi na osobnym arkuszu
- w części 1 i 3 - nie zakładaj, że udzieliłeś poprawnej odpowiedzi tylko dlatego, że użyto w niej to samo słowo lub wyrażenie, które znajduje się w tekście.

Writing

O czym warto pamiętać:
- uważnie przeczytaj całytekst i podkreśl ważne kwestie
- przygtuj plan dla każdej z odpowiedzi, zawierając wszystkie punkty
- w części 1, jeśli można, to rozwiń punkty przy użyciu odpowiednich informacji i pomysłów
- w miarę potrzeb pisz w punktach
- używaj szerokiego zakresu słownictwa, nawet jeśli nie jesteś pewny pisowni
- zwracaj uwagę na końcówki w czasach, na formy liczby mnogiej i szyk wyrazu w zdaniach
- zwróć uwagę na czasy przeszłe i tworzenie pytań
- używaj zarówno formalnego, jak i nieformalnego języka, adekwatnie do polecenia w zadaniu, w zależności od formy wypowiedzi
- pisz czytelnie i wyraźnie, egzaminator nie zatrudnia grafologów, a nieodczytane fragmenty działają na niekorzyść kandydata

Czego unikać:
- bółędów ortograficznych, interpuncyjnych i logicznych
- nie kopiuj zbyt wielu słow i wyrażeń z podanego tekstu - staraj się używać jak najwięcej własnych zasobów słownictwa
- nie mieszaj języa formalnego z nieformalnym
- nie stosuj formalnych łączników w tekstach nieformalnych
- nie trać czasu na pisanie adresu na liście, ponieważ to nie jest wymagane
- nie odpowiadaj na pytanie nr 5, jeśli nie przeczytałeś zalecanej lektury
- nie przejmuj się nieznacznie przekroczonym limitem słów

Use of English

Oczym warto pamiętać:
- w części 1 i 2 uważnie przeczytaj słowa następujące po lukach ponieważ mogą mieć wpływ na odpowiedź
- upewnij się,że w części 2wpisany w lukę czasownik pasuje do kontekstu
- w części 4 niech twoja odpowiedź składa się z 2 do 5 słów
- pamiętaj, że w części 3 słowo bazowe na końcu zdania może być zamienione na liczbę mnogą lub przybrć formę negatywną
- na zakończenie każdej części sprawdź pisownię we wszystkich swoich odpowiedziach
- upewnij się, że poprawnie przeniosłeś wszystkie odpowiedzi na arkusz z odpowiedziami

Czego należy unikać:
- nie zamieszczaj odpowiedzi na przykładowe pytania na arkuszu z odpowiedziami
- w części 1 nie wybieraj odpowiedzi przed przeczytaniem wszystkich opcji
- w części 4 nie formułuj pełnych rozbudowanychzdań w odpowiedziach, masz zmieścić się w maksymalnie 2-5 słowach
- nie wybieraj odpowiedzi przed przeczytaniem wszystkich zdań we wszystkich częściach
- nie udzielaj alternatywnych odpowiedzi
- w części 4 nie zmieniaj podanego słowa, ma pozostać w niezmienionej postaci

Listening
O czym warto pamiętać:
- przeczytaj uważnie polecenie i wysłuchaj w skupieniu nagrania. Upewnij się, ze rozumiesz czego słuchasz ico należy zrobić
- przed każdym nagraniem skorzystaj z czasu pozostawionego na przygotowanie się do odsłuchania nagrania
- wykorzystaj podpowiedzi, będą pomocne przy wypełnianiu tekstu
- w części 2 uważnie przyjrzyj się słowom znajdującym się przed luką i po niej w kontekście odsłuchiwanego materiału
- w części 2 napisz tylko brakujące informacje
- odpowiedzi formułuj w sposób czytelny i zrozumiały
- odpowiedz na wszystkie pytania, nawet jeśli nie jesteś pewny swoich odpowiedzi
- upewnij się, że przeniosłeś poprawnie wszystkie odpowiedzi na arkusz z odpowiedziami

Czego należy unikać:
- w części 2 nie należy zmieniać, przeformułowywać zasłyszanych informacji
- w części 2 nie komplikuj odpowedzi dodatkowymi, zbędnymi informacjami
- nie poświęcaj zbyt dużo czasu na pytanie sprawiające trudność, idź do kolejnych, a do tego wrócisz, jeśli czas na to pozwoli
- w części 1,3 i 4skoncentruj się na ogólnym sensie przekazu,nie fomułuj odpowiedzi korzystając z pojedynczych słów lub fraz

Speaking

O czym warto pamiętać:
- ćwicz jak najwięcej, zarówno w grupach, parach, jak i powtarzając samemu - generalnie: mówić, mówić i jeszcze raz mówić
- uważnie słuchaj polecenia i zadawane pytania, odpowiadaj adekwatnie do zadanego pytania
- mów wyraźnie i zrozumiale dla instruktora i rozmówcy
- w miarę możliwości wykorzystaj wszystkie dodatki udostępnione w zadaniu do rozwinięcia swojej wypowiedzi
- bądź przygotowany do rozpoczęcia dyskusji, oraz do odpowiadania partnerowi
- w pełni wykorzystaj czas przeznaczony na zadanie, im więcej powiesz, tym lepiej dla ciebie

Czego należy unikać?
- nie przygotowuj długich odpowiedzi na zapas, egzamin to żywioł, nigdy nie wiesz, z jakim tematem się zetkniesz
- nie próbuj przekrzykiwać partnera, ani nie przerywaj mu w jego wypowiedzi
- nie rób długich i częstych przerw w trakcie wypowiedzi
- nie przejmuj się wtrąceniami egzaminatora, to tylko znaczy, że usłyszał wystarczająco i chce przejść do kolejnego zadania.