Porady dla przygotowujących sie do egzaminu CAE

data publikacji: 2011-09-05

Niektórzy twierdzą, że egzamin Certificate in Advanced English jest egzaminem znacznie trudniejszym od First Certificate in English, głównie dlatego, że sprawdza to w jakim stopniu Kandydat opanował słownictwo, czy może pochwalić się szerokim zakresem słówek z różnych dziedzin życia. Poniżej zebraliśmy kilka istotnych wskazówek, przygotowanych przez egzaminatorów Cambridge, które pokazują, jak ważne jest na tym poziomie bogate i zróżnicowane słownictwo. Natomiast o strukturze samego egzaminu dowiesz się więcej tutaj: Co warto wiedzieć o egzaminie CAE?

Reading

O czym należy pamiętać?
- przeczytaj tekst powierzchownie, żeby tylko zorientować się o co chodzi w tekście
- instrukcję przeczytaj bardzo uważnie, zazwyczaj zawiera wiele cennych wskazówek i podpowiedzi
- zaznacz lub podkreśl ważne słowa w pytaniach
- zaznacz odpowiednie obszary w tekście, do których odnoszą się postawione pytania
- pamiętaj, że pytania występują w tej samej kolejności co odpowiedzi w tekście w częściwielokrotnego wyboru
- wczytuj się w tekst w szerszym kontekście, zwłaszcza te akapity, w których znajdziesz odpowiedzi na pytania czytaj uważnie od początku do końca
- parafrazuj przekaz zawarty w pytaniu, szukając na nie odpowiedzi, nie sugeruj się słowami lub wyrażeniami zawartymi w pytaniu
- upewnij się, żeodpowiedź jest wyczerpująca
- odpowiedz na wszystkie pytania
- w części 2 przeczytaj uważnie cały tekst, upewniając się, że jest spójny i brzmi logicznie

Czego należy unikać?
- odpowiadając na pytania nie należy udzielać osobistych opinii
- nie udzielaj odpowiedzi przeczytawszy tylko jeden paragraf tekstu, zrób to dopiero po przeczytaniu wszystkich paragrafów
- nie zatrzymuj się zbyt długo na poszczególnych częściach testu
- nie zapomnij o naniesieniu wszystkich odpowiedzi na arkusz z odpowiedziami
- nie daj się zniechęcić słowami o nieznanym dla ciebie znaczeniu, być może zrozumiesz je z kontekstu przy ponownym czytaniu pełnego tekstu

O czym należy pamiętać?
- przeczytaj tekst powierzchownie, żeby tylko zorientować się o co chodzi w tekście
- instrukcję przeczytaj bardzo uważnie, zazwyczaj zawiera wiele cennych wskazówek i podpowiedzi
- zaznacz lub podkreśl ważne słowa w pytaniach
- zaznacz odpowiednie obszary w tekście, do których odnoszą się postawione pytania
- pamiętaj, że pytania występują w tej samej kolejności co odpowiedzi w tekście w częściwielokrotnego wyboru
- wczytuj się w tekst w szerszym kontekście, zwłaszcza te akapity, w których znajdziesz odpowiedzi na pytania czytaj uważnie od początku do końca
- parafrazuj przekaz zawarty w pytaniu, szukając na nie odpowiedzi, nie sugeruj się słowami lub wyrażeniami zawartymi w pytaniu
- upewnij się, żeodpowiedź jest wyczerpująca
- odpowiedz na wszystkie pytania
- w części 2 przeczytaj uważnie cały tekst, upewniając się, że jest spójny i brzmi logicznie

Czego należy unikać?
- odpowiadając na pytania nie należy udzielać osobistych opinii
- nie udzielaj odpowiedzi przeczytawszy tylko jeden paragraf tekstu, zrób to dopiero po przeczytaniu wszystkich paragrafów
- nie zatrzymuj się zbyt długo na poszczególnych częściach testu
- nie zapomnij o naniesieniu wszystkich odpowiedzi na arkusz z odpowiedziami
- nie daj się zniechęcić słowami o nieznanym dla ciebie znaczeniu, być może zrozumiesz je z kontekstu przy ponownym czytaniu pełnego tekstu

Writing

O czym należy pamiętać?
- uważnie przeczytaj polecenie i zaplanuj wyczerpującą odpowiedź, odnoszącą się do wszystkich punktów zadania. Postaraj się rozwinąć w pełni każdą z odpowiedzi
- pamiętaj, że żeby uzyskać dobrą ocenę za zadanie, powinieneś zaprezentować bogate i zrożnicowane słownictwo, jakie opanowałeś przez wszystkie lata nauki. W tej części egzaminu nie wystarczy odpowiadać adekwatnie na pytanie, warto udzielać rozbudowanych i rozwiniętych odpowiedzi
- zostaw sobie trochę czasu na sprawdzenie każdej z odpowiedzi
- w części 1 uważnie przeczytaj polecenie, żeby mieć pewność, że wiesz jakie masz zadanie i do kogozwracasz się w odpowiedzi
-w części1 - planuj swoje odpowiedzi, zazwyczaj powinieneś skorzystać tylko z wybranychinformacji, podanych w poleceniu
- w części 1staraj się własnymi słowami przekazać sens,zwłaszczajeśli korzystać z informacji podanych w poleceniu
- w części 2staranniewybieraj pytania, rozważ słownictwo istruktury gramatyczne.

Czego należy unikać?
- nie twórz mocno rozbudowanych odpowiedzianinie przekraczaj limitu wymaganych słów - oznacza to, że najprawdopodobniej w swojej odpowiedzi zawarłeś wiele niepotrzebnych informacji
- niepisz ołówkiem

Use of English

O czym należy pamiętać?
- przygotowując się do egzaminu, czytaj dużo zróżnicowanych tekstów, w ten sposób zbudujesz szeroki zakres słownictwa na różne tematy
- na egzaminie sprawdzaj uważnie swoje odpowiedzi pod kątem interpunkcji i ortografii
- po zakończeniu każdej części nanieś swoje odpowiedzi na arkusz z odpowiedziami
- przed udzielenim odpowiedzi przeczytaj cały fragmnt tekstu od początku do końca, żeby lepiej poznać kontekst zadania - to pomoże ci w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi
- zanim zaczniesz rozwiązywać zadania przeczytaj uważnie wszystkie podane informacje, czyli polecenie, informacje o tekście, tytuł
- na koniec przeczytaj ponownie całość, upewniając się, że tekst i twoje odpowiedzi w całości są spójne i logiczne

Czego należy unikać?
- nie zostawiaj żadnych żadnych zadań bez opowiedzi
- nie udzielaj alternatywnych odpowiedzi, powinny być konkretne i rzeczowe
- nie czekaj do końca egzaminu z przeniesieniem odpowiedzi na arkusz z odpowiedziami, rób to od razu po skończonej części testu
- na arkusz z odpowiedziami naność odpowiedzi oznaczając je właściwymi literami, tj. A, B, C, D

Listening

O czym należy pamiętać?
- słuchaj i czytaj polecenia, żeby zrozumieć zadanie
- czytając polecenie myśl jednocześnie nad tematem ikontekstem zasłyszanego nagrania
- wykorzystaj pauzy do przeczytania pytania i zastanów się nad odpowiedzią
- pamiętaj, że polecenia i pytania na arkuszuodpowiadają kolejnością informacjom podanym w nagraniu
-wykorzystaj przerwę pomiędzy pierwszym i drugim odsłuchem nagraniaw celu sprawdzenia odpowiedzi
- uważnienanieśswoje odpowiedzi na arkusz z odpowiedziami
- w części 2 postaraj się użyć słownictwo występujące w nagraniu
- w części 2przeczytaj uważnie kontekst zdania, zwracając uwagę na słowa występujące przed luką i po niej. Użyte przez ciebie słowo musi tworzyć spójne i logiczne zdanie
- w części 2 upenij się, że słowo napisane jest poprawnie
- w części 2 nanieś na arkusz z odpowiedziami tylko brakujące słowo
- w części 4 zapoznaj się ztreścią zadania wielokrotnego wyboru zanim usłyszysz nagranie
- w części 4 pamiętaj, żekażdy z lektorów zadaje po dwa pytania

Czego należy unikać?
- nie pisz za długich odpowiedzi
- nie stresuj się opuszczonym pytaniem, wrócisz do niego podczas drugiego odsłuchu nagrania
- nie zostawiaj pustych odpowiedzi,zgaduj
- w części 2nie powtarzaj informacji zawartych wtekście
- nie panikuj, masz mnóstwo czasu naodpowiedź podczas nagrania

Speaking

O czym należy pamiętać?
- pokaż, że potrafisz mówić płynnie i zrozumiale
- udzielaj pełnych i rozbudowanych odpowiedzi
- uważnie słuchaj poleceń egzaminatora
- zapamiętaj instrukcje zadania i skup się napoprawnej odpowiedzi
-zaangażuj partnera w rozmowę idaj mu szansę wypowiedzenia się

Czego nalezy unikać?
- nie panikuj, jeśli zabrakło ci słowa, kontynuuj wypowiedź opisując innymi słowami to co chcesz przekazać
- nie ograniczaj się do opisu materiałów wizualnych,koniecznie dodaj coś od siebie
- nieprzerywaj partnerowi podczas jego wypowiedzi, daj mu szansę zaprezentowania się
- nie pozwól, aby twój partner zawszerozpoczynałrozmowę, wykaż się refleksem i aktywnie uczestnicz wkonwersacji
-w części 2 nie mów zbyt cicho, egzaminatorzy musząsłyszeć się dobrze i wyraźnie