Poziomy znajomości języka angielskiego

data publikacji: 2011-08-17

Jeśli zastanawiasz się nad tym co oznacza twój poziom znajomości języka angielskiego i chcesz dowiedzieć się więcej na temat poszczególnych oznaczeń, poniżej znajdziesz garść przydatnych informacji. W momencie gdy okazało się, iż egzaminy Cambridge zyskują na popularności w wielu krajach i zainteresowanie nimi stale rośnie, Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy przygotował i ujednolicił charakterystykę poszczególnych poziomów w celu ujednolicenia kryteriów egzaminacyjnych. Od tej chwili każdy europejczyk może przedstawić swój stopień znajomości języka angielskiego poprzez jeden z sześciu poziomów: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Co oznaczają poszczególne poziomy języka angielskiego?


  • poziom A1 to poziom podstawowy, inaczej zwany starter lub beginner
  • poziom A2 to poziom podstawowy, inaczej zwany elementary
  • poziom B1 to poziom średniozaawansowany, inaczej zwany intermediate
  • poziom B2 to poziom średniozaawansowany wyższy, inaczej zwany upper-intermediate
  • poziom C1 to poziom zaawansowany, inaczej zwany advanced
  • poziom C2 to poziom biegły, inaczej zwany proficiency

Opis poziomów

A1- egzamin YLE

Osoba na poziomie A1 (beginner) rozumie potoczne wyrażenia języka angielskiego oraz potrafi je zastosować. Formułuje bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Zada pytania z zakresu podstawowego życia prywatnego. Również odpowie na zadane jej tego typu pytania. Przedstawi siebie i innych. Przeprowadzi prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2 - egzamin KET, KET for schools

Osoba na poziomie A2 (elementary) potrafi zrozumieć proste pytania i instrukcjie oraz informacje w danym temacie. Wyraża proste opinie lub wymagania, rozumie proste wskazówki - krótkie i nieskomplikowane. Potrafi wyrażać sympatie i antypatie, używając prostego języka. Rozumie ogólne znaczenie prezentacji na konferencji, pod warunkiem, że język jest prosty i wspierany przez grafikę lub video. Wyraża proste opinie w pracy. Rozumie podstawowe instrukcje dotyczące terminów zajęć, dat czy numerów pokoju. Również wyraża proste opinie za pomocą wyrażeń takich jak "Nie zgadzam się". Wypełni formularze i napisze krótkie, nieskomplikowane listy. Rozumie proste informacje na temat żywności, jadłospisu, znaków drogowych i wiadomości na automatach do gry. Może wypełnić większość formularzy związanych z danymi osobowymi. Rozumie większość krótkich sprawozdań lub podręczników z zakresu własnej dziedziny wiedzy. Napisze krótką, zrozumiałą wiadomość lub notatkę do kolegi. Rozumie ogólne znaczenie uproszczonej książki, tekstu lub artykułu, czytając bardzo powoli. Potrafi również napisać bardzo krótkie teksty, proste, będące narracją lub opisem.

B1 - egzamin PET, PET for schools

Osoba na poziomie B1 (intermediate) rozumie proste instrukcje i ogłoszenia w języku angielskim. Potrafi zidentyfikować główny przekaz transmisji w telewizji, jeśli istnieje silny element wizualny. Poprosi o informacje na temat zakwaterowania i podróży. Potrafi doradzać klientom w ramach własnej dziedziny w pracy w prostych sprawach służbowych i nie tylko. Zrozumie instrukcje na zajęcia i zadania podane przez nauczyciela lub wykładowcę. Może wziąć udział w seminarium lub kursie ogłoszonych w prostym języku. Ponadto, osoba na poziomie średniozaawansowanym zrozumie przekaz rutynowych informacji i artykułów. Napisze listy, zrobi notatki na tematy znane i powszednie. Zrozumie sens artykułów w gazetach, standardową korespondencję, czy listy wyrażające osobiste opinie. Potrafi także napisać list, w ograniczonym zakresie, na przewidywalne tematy, wynikające z osobistego doświadczenia. Zrozumie ogólne znaczenie nietypowych listów i rozpraw w ramach własnej dziedziny pracy. Zrobi w miarę dokładne notatki podczas spotkania lub seminarium ze znanego przedmiotu lub tematu.

B2- egzamin FCE, FCE for schools

Osoba na poziomie B2 (upper-intermediate) może prowadzić rozmowy na znane, przewidywalne tematy, często poruszając w rozmowach dość szeroki zakres tematów. Poprosi o wyjaśnienie tematu i zdecydowanie zrozumie wyjaśnienie. Gdy poprosi o udzielenie informacji, na pewno zrozumie udzieloną odpowiedź. Osoba na poziomie B2 wyrazi własną opinię i przedstawi argumenty za i przeciw, choć w ograniczonym zakresie. Może swobodnie udzielić odpowiedzi na pytania przewidywalne. Osoba na poziomie B2 może skanować teksty w poszukiwaniu odpowiednich i interesujących ją informacji. Zrobi notatki podczas spotkania lub napisze list, w tym, wyciągając niestandardowe wnioski. Odczyta z nośnika informacje szybko i ze zrozumieniem. Wyrazi własne opinie i uzasadni je, przedstawiając konkretne argumenty. Potrafi zrozumieć ogólne znaczenie nietypowych liter oraz skrótów i zrozumie zdecydowaną większość treści. Potrafi napisać prosty raport ze stanu faktycznego, a także zacząć oceniać, doradzać itp. W celu poparcia własnych tez, przedstawią argumenty za pomocą ograniczonego zakresu słownictwa i ekspresji.

C1 - egzamin CAE

Osoby na poziomie C1 (advanced) mogą swobodnie uczestniczyć w różnego rodzaju spotkaniach, zarówno biznesowych, edukacyjnych, jak i na gruncie towarzyskim, rozmawiają płynnie na nieformalne tematy, radzą sobie z wyrażeniami abstrakcyjnymi. Rozróżniają niuanse znaczeń i zaszłyszanych opinii. Nadążają za rozmową przez dłuższy czas, płynnie dyskutują na tematy abstrakcyjne, kulturowe, poruszając szeroki zakres tematyczny. Osoba na poziomie C1 nieźle radzi sobie z udzielaniem odpowiedzi na nieprzewidywalne pytania. Udzieli odpowiedzi na pytania zadane podczas sondaży czy ankiet. Osoba z certyfikatem CAE potrafi czytać wystarczająco szybko, aby poradzić sobie zjęzykiem akademickim, robiąc jednocześnie dokładne notatki. Również zrobi dokładne notatki ze spotkań, np. biznesowych, lub przygotuje dowolny tekst, wykazując tym jednocześnie umiejętność komunikowania się. Osoba na poziomie CAE rozumie skomplikowane opinie oraz argumenty wyrażone w poważnych gazetach. Zrozumie sens artykułów na bardziej złożone tematy. Świetnie poradzi sobie z napisaniem raportu nawet pod presją uciekającego czasu. Zeskanuje teksty w poszukiwaniu odpowiednich informacji oraz zrozumie główny temat tekstu.

C2 - egzamin CPE

Osoba na poziomie C2 (proficiency) potrafi doradzić w sprawach skomplikowanych i wrażliwych lub po prostu porozmawiać o nich. Rozumie potoczne odniesienia i świetnie radzi sobie z trudnymi pytaniami. Zrozumie złożone dyskusje na wysokim poziomie szczegółowości (na przykład w wywiadzie radiowym). Swobodnie może mówić o sprawach skomplikowanych i wrażliwych bez cienia wątpliwości czy niezręczności. Poradzi sobie ze złożonymi, choć delikatnymi kwestiami spornymi. Przedstawi zdecydowane argumenty za lub przeciw różnym tezom, zwłaszcza na polu biznesowym. Zrozumie potocznym kulturowe aluzje. Osoba na poziomie proficiency zrozumie różne dokumenty, w tym niuanse skomplikowanych tekstów. Napisze listy i notatki ze spotkania na dobrym poziomie wypowiedzi, starannie i dokładnie formułując zdania. Rozumie skomplikowane opinie oraz argumenty wyrażone w poważnych gazetach. Bez trudu napisze list na każdy temat. Zrozumie różnego rodzaju raporty i artykuły, nawet te wyrażone złożonym językiem. Napisze dość długi raport, popełniając tylko od czasu do czasu drobne błędy językowe. Uzyska dostęp do wszystkich źródeł informacji szybko i niezawodnie. Zrobi dokładne i pełne notatki w trakcie wykładu, seminarium lub kursu.