Egzaminy Cambridge ESOL

Yle to egzamin dla najmłodszych w grupie wiekowej 7-12 lat. KET, PET, FCE kierowane są do młodzieży szkolnej. FCE potwierdza znajomość na poziomie upper-intermediate. CAE jest uznawany przez większość instytucji. CPE testuje znajomość języka na najwyższym poziomie zaawansowania.
 

Co warto wiedzieć o egzaminie CAE?

Na poziomie C1 osoba w stopniu zaawansowanym rozumie szeroki zakres trudnych tekstów. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajdując właściwe sformułowania. Swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.
Więcej

Co warto wiedzieć o egzaminie CPE?

Certificate of Proficiency in English poświadcza znajomość języka na poziomie C2, według skali Rady Europy. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie C2 może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, w spójny sposób odtwarzać zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie.
Więcej

Co warto wiedzieć o egzaminie FCE?

Osoba z certyfikatem na poziomie FCE rozumie znaczenie głównych wątków w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. A także potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, wyjaśniać swoje stanowisko w szerokim zakresie tematów, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
Więcej

Jak wygląda egzamin FCE for schools?

FCE for schools jest trzecim egzaminem języka angielskiego z cyklu egzaminów dla młodzieży. KET for schools, PET for schools i FCE for schools kierowane są do grupy wiekowej 11-17 lat. First Certificate in English sprawdza umiejętności językowe Kandydatów na poziomie B2 i jest to poziom średniozaawansowany wyższy, tzw. upper-intermediate.
Więcej

Jak wygląda egzamin KET for schools?

KET for schools nie różni się od popularnego KET. Uczniowie otrzymują te same certyfikaty, które uznawane są na równi przez te same instytucje. Tematyka zagadnień egzaminu dostosowana jest z większą troską do grupy wiekowej.
Więcej

Jak wygląda egzamin PET for schools?

Egzamin PET for schools odpowiada znajomości języka na poziomie B1, czyli poziom średniozaawansowany niższy, tzw. intermediate.
Więcej

KET - wskazówki do poszczególnych części egzaminu

Egzamin KET (Key English Test)to jeden z pierwszych certyfikatów języka angielskiego, jakie nasze dziecko może uzyskać. Wcześniej jest egzamin YLE (Young Learners English Test). Kandydaci muszą wykazać się znajomością języka angielskiego, sprawdzaną w częściach: reading and writing, listening and speaking. Żeby nieco ułatwić im zadanie, egzaminatorzy przygotowali cenne wskazówki, o których warto pamiętać, zarówno w trakcie nauki, jak i podczas pisania testu.

Więcej

Na czym polegają testy YLE?

Testy YLE są przeznaczone dla najmłodszych, biorą w nich udział dzieci w grupie wiekowej 7-12 lat.
Rozróżniamy trzy poziomy testów: starters, movers i flyers.
Więcej

Praktyczne porady dla przygotowujących się do egzaminu CAE

Niektórzy twierdzą, że egzamin Certificate in Advanced English jest egzaminem znacznie trudniejszym od First Certificate in English, głównie dlatego, że sprawdza to w jakim stopniu Kandydat opanował słownictwo, czy może pochwalić się szerokim zakresem słówek z różnych dziedzin życia. Poniżej zebraliśmy kilka istotnych wskazówek, przygotowanych przez egzaminatorów Cambridge, które pokazują, jak ważne jest na tym poziomie bogate i zróżnicowane słownictwo.
Więcej

Praktyczne porady dla przygotowujących się do egzaminu FCE

Każdy egzamin rządzi się własnymi prawami. Perfekcyjne opanowanie materiału, znajomość struktur gramatycznych, bogate słownictwo i płynne wypowiedzi są gwarantem zdanego egzaminu, nie mniej jednak, zawsze warto dowiedzieć się czegoś więcej o samym egzaminie i jego strukturze, żeby pomóc szczęściu. W tym tekście przedstawiamy kilka wskazówek, przygotowanych przez egzaminatorów Cambridge ESOL, o któych warto pamiętać podczas zdawania First Certificate in English.

Więcej

Praktyczne porady dla przygotowujących się do egzaminu PET

W tej części przytoczymy wskazówki przygotowane przez wykwalifikowanych egzaminatorów Cambridge dla wszystkich osób chcących zmierzyć się z egzaminem PET. Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas nauki i w czasie trwania testu, a także czego unikać, dowiesz się z poniżego podsumowania dla każdej z części egzaminu.
Więcej