Na czym polegają testy YLE?

data publikacji: 2011-08-11

TestyYLE przeznaczone dla najmłodszych, biorą w nich udział dzieci w grupie wiekowej 7-12 lat.
Rozróżniamy trzy poziomy testów: starters, movers i flyers.

Poziom starters

Do testu starters przystępują uczniowie po ok 100 godzinach nauki i sprawdza takieumiejętności jak słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Łącznie cały egzamin trwa 45 minut - słuchanie to 20 minut, czytanie i pisanie kolejne 20 minutoraz mówienie - 5 minut. Prace kandydatów sprawdzane są w Cambridge, natomiast mówienie oceniane jest na miejscu, w ośrodku egzaminacyjnym kandydata.

Poziom movers

Do testu na poziomie movers przystępują uczniowie po ok 175 godzinach nauki i składa się z tych samych części co starters, czyli mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Cały egzamin zajmuje ok 65 minut, ponieważ na tym etapie poszczególne części zostały odrobinę wydłużone. I w związku z tym słuchanie trwa 25 minut, czytanie i pisanie 30 minut oraz mówienie 7 minut.

Ponieważ prace sprawdzane są w Cambridge, Kandydaci otrzymają swoje certyfikaty dopiero po ok czterech tygodniach.

Poziom flyers

Test flyers organizowany jest dla uczniów, które zaliczą ok 250 godzin nauki i trwa 74 minuty.
Słuchanie trwa ok 25 minut, czytanie i pisanie to 40 minut a mówienie 9 minut.

Każda z trzech części oceniana jest osobno a za każdą umiejętność można uzyskać maksymalnie 5 tarcz, czyli łącznie 15. Uczeń, który uzyska z egzaminuminimum 3 tarcze z poszczególnych części, może przygotowywać się do kolejnego poziomu egzaminu.

Poziom movers to według Rady Europy poziom podstawowy A1.
Uczeń na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia oraz bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawić siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowęą pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Poziom flyers to według Rady Europy poziom podstawowy A2
Uczeń na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Nikt nie lubi egzaminów, a zwłaszcza klasówki szkolne czy kolokwia na wyższych etapach nauki, niejednokrotnie spędzają sen z oczu studenta. Nie mniej jednak każdy sprawdzian ma swoją dobrą stronę - jego pozytywny wynik jest dla ucznia pewnego rodzaju trofeum i motywacją do dalszej nauki. Dlatego warto wesprzec dziecko i pomóc mu oswoić tego małego potwora a z pokonywania kolejnych etapów zrobić pozytywny w skojarzenia tor przeszkód, żeby każde zadanie było dla niego challenging.