Let's play! A conversation breakdown

data publikacji: 2013-05-21

O tym, że lubię niestandardowe formy nauki, już wiecie. Pisałam na przykład o tym, jak wykorzystać do nauki krzyżówkę własnej roboty, pisałam o samodzielnie przygotowanych ćwiczeniach typu open gap oraz o grze, w którą możecie zagrać w towarzystwie, sprawdzając to, czy poprawnie wymawiacie słowa w języku angielskim. Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować kolejną zabawę, która również dostarczy Wam wiele miłych chwil w towarzystwie i przegoni choć na trochę tę rutynę.

Mam różne doświadczenia z różnymi lektorami języka angielskiego, którzy mieli jedno zadanie: pomóc mi w pokonaniu barier mówienia w języku angielskim. Do tego, wiadomo, sama gramatyka nie wystarczy, potrzebne jest słownictwo. I tu często był problem. Pamiętam dawno temu młodego anglistę świeżo po studiach, który przychodził na lekcję, otwierał książkę (dowolną, kursową) i czytał polecenia z rozdziału, który akurat zaplanował sobie do przerobienia. I w sumie wszystko fajnie, ale ja z tych lekcji nic dobrego nie wynosiłam, poza narastającą frustracją. Nie dość, ze z braku tematycznie powiązanego słownictwa nie potrafiłam nic sensownego powiedzieć, to jeszcze nic nowego się nie nauczyłam. W takich przypadkach słownictwo, które jest nowe, wprowadzane z tematem, zawsze jest wyróżnione i dobry nauczyciel najpierw zapoznaje ucznia z tymi słówkami a później ćwiczy je z nim, rozwiązując polecenia z danego rozdziału.

Do gry, o której zamierzam Wam dzisiaj napisać, wybrałam księżkę: Słownictwo. Tematyczny zbiór ćwiczeń 1. To książka, która jest podzielona na rozdziały, każdy z rodziałów omawia inny zakres tematyczny i składa się wyłącznie z ćwiczeń.

Grę nazwałam: "A conversation breakdown"

Zjawisko "conversation breakdown" występuje w sytuacji, w której podczas konwersacji nagle zapominasz słówka i przerywasz wypowiedź. To bardzo częsta sytuacjia i nie ma się czego wstydzić, takie "conversation breakdown" zdarzają się nawet tubylcom, rdzennym mieszkańcom (indigenous inhabitant), więc gdy zapomnisz (pot.) języka w gębie, chill out. W tej sytuacji po prostu zadajesz pytanie:

How do you say .......... (describe the word you don't know or don't remember)

albo

What do you call ........ (describe the word)

 I tę właśnie sytuację przenosicie do zabawy:

1. Na kilka dni przed spotkaniem wspólnie wybieracie temat zabawy

2. Rozsyłacie do wszystkich zainteresowanych materiał ze słówkami, które pojawią się w trakcie gry - w ten sposób każdy będzie miał okazję zapoznać się z nowymi słówkami, niekoniecznie uczyć się ich na pamięć

3. Przygotowujecie fiszki z nowymi słówkami i wrzucacie je do miski, z której, następnie wszyscy uczestnicy gry będą je losowali. Ważne, żeby każdy miał taką samą ilość słówek do przedstawienia

4. Wybieracie osobę, która rozpoczyna grę

5. Osoba prezentująca słówko staje na środku i musi własnymi słowami opisać tajemnicze słówko. Grupa musi odgadnąć o które chodzi.

6. Punkt otrzymuje osoba, która prawidłowo odgadnie tajemnicze słówko.

7. Jak już wszystkie słówka zostaną zaprezentowane, podliczacie punktację. Zwycięzca wybiera temat kolejnego spotkania. 

Przeczytaj także:

Learning vocabulary and practicing tenses at the same time