Jak wygląda egzamin PET for schools?

data publikacji: 2011-08-12


Egzamin PET for schools odpowiada znajomości języka na poziomie B1, czyli poziom średniozaawansowany niższy, tzw. intermediate.

Jak wygląda egzamin PET for schools?

Aby przystąpić do tego egzaminu uczniowie muszą mieć zaliczone 400 godzin nauki a sam egzamin potwierdza ich znajomość języka w stopniu średniozaawansowanym niższym.

Czas trwania poszczególnych części egzaminu

Czytanie i pisanie1 godzina 30 minut
Rozumienie ze słuchu30 minut
Mówienie12 minut

Warunki uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu

Podobnie jak w przypadku egzaminu KET fo schools za egzamin można uzyskać maksymalnie 100 punktów, natomiast podstawą do zaliczenia na najniższy stopień, jest wymagane uzyskanie 70% wszystkich punktów.

Ocena% uzyskanych punktów
Pass with Merit85 - 100%
Pass70 - 84%
Council of Europe A145 - 69%
Fail< 44%

Jeśli Kandydatz dający egzamin PET for Schools zdobędzie liczbę punktów świadczącą o znajomości języka o jeden poziom niżej według skali poziomów Rady Europy niż poziom egzaminu, do którego przystępował, także otrzymają certyfikat. W tym przypadku w miejscu oceny pojawi się następująca informacja:

  • Council of Europe Level A2

Od maja 2010 roku istnieje możliwość poświadczenia egzaminu. University of Cambridge ESOL uruchomiło internetowy system weryfikacji wyników (Results Verification Service), który pozwala zainteresowanym osobom lub instytucjomsprawdzić wiarygodność danego certyfikatu u samego jego źródła. Usługa jest bezpłatna i dostępna pod następującym adresem: www.verification.cambridgeesolonline.org