Jak wygląda egzamin KET for schools?

data publikacji: 2011-08-12

Wszystkie egzaminy Cambridge z języka angielskiego, niezależnie od poziomu znajomości języka angielskiego, sprawdzają takie umiejętności jak: rozumienie zesłuchu, czytanie, pisanie i mówienie. Na wyższych poziomach językowych to odpowiednio: listening, use of english, writting and speaking.

Poszczególne elementy egzaminu dostosowane są przez wykwalifkowanych metodyków dowieku danej grupy orazdozainteresowań popularnych w danej grupie wiekowej, żeby egzamin byłatrakcyjniejszy dla Kandydatówi przyjemniejszy. O ile egzamin w ogóle może być przyjemny :)

KET for schools, poza tym, że tematyka zagadnień egzaminu dostosowana jest z większą troską do grupy wiekowej, samą formą nie różni się od popularnego KET. Uczniowie otrzymują te same certyfikaty, które uznawane są na równi przez te same instytucje. 

Jak wygląda egzamin KET for schools?

Uczniowie przystępujący do tego egzaminu muszą mieć zaliczone 250 godzin nauki i potwierdza ich znajomość języka w stopniu podstawowym, na poziomie A2, ustalonego przez Radę Europy.

Czas trwania poszczególnych części egzaminu

Czytanie i pisanie  1 godzina 30 minut
Rozumienie ze słuchu  30 minut
Mówienie  8 - 10 minut

Warunki uzyskania pozytywnej oceny z gzaminu

Poszczególne części egzaminu oceniane są oddzielne, następnie sumowane i w zależności od ilości uzyskanych punktów, Kandydat otrzymuje zaliczenie egzaminu lub nie. Za egzamin można uzyskać maksymalnie 100 punktów, natomiast podstawą do zaliczenia na najniższy stopień, jest wymagane 70% wszystkich punktów.

 Ocena  % uzyskanych punktów
 Pass with Merit  85 - 100%
 Pass  70 - 84%
 Council of Europe A1  45 - 69%
 Fail  < 44%

Jeśli Kandydat zdający egzamin KET for Schools zdobędzie liczbę punktów świadczącą o znajomości języka o jeden poziom niżej według skali poziomów Rady Europy niż poziom egzaminu, do którego przystępował, także otrzymają certyfikat. W tym przypadku w miejscu oceny pojawi się następująca informacja:

  • Council of Europe Level A1

Od maja 2010 roku istnieje możliwość poświadczenia egzaminu. University of Cambridge ESOL uruchomiło internetowy system weryfikacji wyników (Results Verification Service), który pozwala zainteresowanym osobom lub instytucjom sprawdzić wiarygodność danego certyfikatu u samego jego źródła. Usługa jest bezpłatna i dostępna pod następującym adresem: www.verification.cambridgeesolonline.org