Improve your listening skills with Ted Talks

data publikacji: 2013-05-13

Co zrobić, żeby jak najlepiej przygotować się do egzaminu z języka obcego? To pytanie pada zawsze na kursach językowych i w dyskusjach na forach internetowych. Desperacko poszukujemy złotego środka, dzięki któremu perfekcyjnie opanujemy język obcy i będziemy się nim płynnie posługiwać. Niestety, odpowiedź jest stara jak świat i do znudzenia powtarzana – należy otoczyć się językiem i w miarę możliwości jak najwięcej czytać w oryginale, słuchać audycji w oryginale, oglądać filmy w oryginale, pisać na forach internetowych czy z przyjaciółmi. Nic nie zastąpi nam pracy własnej.  Możemy czytać brytyjskie i amerykańskie dzienniki, możemy słuchać muzyki, możemy oglądać filmy w oryginale nie płacąc za nie złotówki.

How Can I best prepare to a foreign language exam? This question is often asked during language classes and on forums. We are desperately searching for an answer that will help us become more proficient and fluent. Unfortunately, there is only one answer “as old as the world“ and constantly repeated – foreign language learners should surround themselves by the language and as often as possible read, listen and watch, write or talk to friends in original. Nothing will replace our work. We can read British and American daily newspapers, we can listen to the music, we can watch videos / movies free off charge. 

Z drugiej strony bardzo łatwo wpaść w pułapkę zbyt dużej ilości serwisów do wyboru, dlatego decydujcie się na takie serwisy, do których będziecie często i chętnie zaglądali. Tylko wtedy nauka za ich pomocą będzie miała sens.

On the other hand it is very easy to fall into the trap of too many websites to choose from, so you should decide on websites that you will often and willingly come back. Only on this condition learning will make a sense. 

W dzisiejszej recenzji polecam Wam serwis TED, a szczególnie zakładkę TALKS.

In today’s review I recommend a TED website, especially The TALKS category. 

tedwstep

Pomimo ogromnej popularności tego serwisu, trafiłam na niego całkiem przypadkiem. O jego historii i sukcesie przeczytajcie tutaj.  Miałam szczęście, ponieważ swoją przygodę zaczęłam od bardzo ciekawego wystąpienia Kena Robinsona, który twierdzi, że szkoły zabijają kreatywność: Spójrzcie, wystąpienie opublikowano w serwisie w 2006 roku, a ono nadal budzi kontrowersje wśród komentujących go użytkowników.

Despite enormous popularity of this website, I found it recently and by accident. About the website’s success you can read here… I was lucky because my journey with TED TALKS started with a very interesting video of Ken Robinson, who says that school kills children’s creativity. This speech was published in 2006 and it’s still raises controversy among commenting users.

Uważam, że ten serwis jest świetny dla osób na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym, ponieważ prelegenci (speakers) mówią językiem używanym na co dzień, nie książkowym, jaki znamy z naszych kursowych podręczników. Dzięki temu oswajamy się z wymową i nieformalnymi zwrotami, tak bardzo potrzebnymi do doskonalenia rozumienia ze słuchu.

I believe that this website is perfect for people on pre-intermediate level because speakers use everyday language. Thanks to that we acquaint with pronunciation and informal phrases, so needed to improve listening skills.

Ponieważ przeglądarka rozpoznaje nasze ustawienia językowe, serwis otwieramy przetłumaczony na język polski. Oznacza to, że podczas filmu będą wyświetlane polskie napisy, opis filmu, tytuł i transkrypcja – wszystko będzie po polsku. Dlatego pierwsze, co należy zrobić to przełączyć język:

Because the browser usually recognizes our language settings, it opens with the polish language settings - there are polish subtitles, film description and transcription. So as a first step you should switch the language into English:

ted2

Po przełączeniu języka strona przeładuje się i pojawią się opisy po angielsku.

After that the website will reload and then you will get descriptions in English.

Jeśli podoba się Wam ten film, możecie wygenerować kod embed i opublikować go w swoim blogu. Możecie też pobrać wersję audio lub dvd i słuchać w drodze do pracy czy szkoły. To, co lubię najbardziej to opcję transkrypcji.

If you like the movie, you can generate an embed code and publish it on your blog. You can also download an audio or dvd version and listen to it on your way to work or home. What I like most is the option of transcription.

ted3

ted4

Każde video publikowane jest również z transkrypcją. Jest do bardzo ważna opcja dla osób o dużych trudnościach rozumienia ze słuchu w oryginale. Dzięki temu, że śledzicie zapis fonetyczny słuchając jednocześnie wypowiedzi, lepiej przyswajacie materiał. Ja polecam przekopiowanie tekstu do pliku i zaznaczanie słów bądź zwrotów czy wyrażeń, których nie rozumiecie lub tych z których zapamiętaniem macie trudności. Następnie otwieracie słownik i je tłumaczycie, zawsze w kontekście, w którym się pojawiły. Następnie zapisujecie na dysku, drukujecie i zabieracie ze sobą do autobusu lub tramwaju i czytacie, i powtarzacie dotąd, aż je zapamiętacie.

Each video is published with transcription. This feature is crucial especially for those who have troubles with listening skills and need more practice. Thanks to the fact that you can follow the text and listen to the video at the same time you acquire new words better. Try to copy the text to the word programme and mark words or phrases that you are not familiar with or that are difficult to memorize for you. Then open the dictionary and translate them, remembering about the context of the text. Remember to save the file on a disk, print it and keep with you. Try to repeat it as long as you learn it by heart.

Pamiętajcie, żeby po kilku dniach wrócić do tego filmu i odsłuchać go ponownie, tym razem nie zaglądając do notatek. Dzięki temu sprawdzicie efekty waszej wcześniejszej nauki i sprawdzicie to, co jeszcze sprawia wam trudności.

Remember to come back to this video and watch it again, but don’t look into the notes! Doing that you will monitor and evaluate your progress.

Tylko bądźcie wobec siebie uczciwi. Tylko wtedy odniesiecie sukces.

But be honest with yourself! Only then you will be bound for success!