FCE -Phrasal Verbs

Poziom średniozaawansowany (FCE). W tym katalogu znajdziesz dziesięć zestawów ćwiczeń z języka angielskiego na phrasal verbs:  back, down, up, under, off, out, on, over, get, go, for, in, to, with, at, away and from. Znajdziecie tutaj również ćwiczenia takie jak wyrażenia przyimkowe dotyczące pracy i kariery, rozmowy telefonicznej oraz dotyczące ogólnie ruchu i przemieszczania się.

Level intermediate/upper-intermediate (FCE). In this catalogue you will find ten sets of phrasal verbs: back, down, up, under, off, out, on, over, get, go, for, in, to, with, at, away and from. You will also find here expressions used in telephone conversations, related to work and career and also prepositions of movement and travel.

Exercises: Expressions related to work and career

W tym zestawie ćwiczeń z języka angielskiego znajdziesz takie wyrażenia przyimkowe, których często używa się przy omawianiu zagadnień z obszaru pracy i kariery. Dotyczą one m.in. rozmów o pracę, komunikacji międzyludzkiej i radzenia sobie z zadaniami. Większość wyrażeń powtarza się (jednak nie więcej niż raz), co pozwala je powtórzyć i opanować w lepszym stopniu.

In this set you will find prepositional phrases which are often used when discussing work and career. They refer to job interviews, interpersonal communication and dealing with tasks. Most of the phrases repeat (but not more than once), which allows you to revise and memorize them better.

Więcej

Exercises: Expressions used in telephone conversations

W tym zestawie ćwiczeń z języka angielskiego znajdziesz wyrażenia przyimkowe, które przydadzą ci się podczas rozmów telefonicznych. W języku angielskim istnieje wiele zwrotów idiomatycznych, których używa się głównie lub nawet wyłącznie przez telefon. Większość wyrażeń powtarza się (jednak nie więcej niż raz), co pozwala je powtórzyć i opanować w lepszym stopniu.

In this set you will find prepositional phrases that will be useful during phone calls. In English there are many idiomatic phrases which are used mainly or even exclusively on the phone. Most of the phrases repeat (but not more than once), which allows you to revise and memorize them better.

Więcej

Exercises: Expressions with double prepositions

A double preposition is a two words combination used in a sentence to connect nouns, pronouns and phrases with other words in a sentence. Preposition introduces the object of a prepositional phrase and the noun or pronoun that is before the preposition and is known as the object of preposition. Check out our other set of exercises on phrasal verbs with 'back', 'down', 'up' and 'under'.

W tym zestawie ćwiczeń znajdziesz wyłącznie czasowniki frazowe (tzw phrasal verbs) z dwoma przyimkami. Większość wyrażeń powtarza się (jednak nie więcej niż raz), co pozwala je powtórzyć i opanować w lepszym stopniu.

In this set you will only find phrasal verbs with two prepositions. Most of the phrases repeat (but not more than once), which allows you to revise and memorize them better.

Więcej

Exercises: Expressions with 'for', 'in', 'to' and 'with'

W tym zestawie ćwiczeń z języka angielskiego znajdziesz wyłącznie czasowniki frazowe (tzw phrasal verbs) składające się z różnych czasowników oraz przyimków: for, in, to i with. Większość wyrażeń powtarza się (jednak nie więcej niż raz), co pozwala je powtórzyć i opanować w lepszym stopniu.

In this set you will find only the phrasal verbs consisting of different verbs and prepositions: for, in, to and with. Most of the phrases are repeated (but not more than once), which allows you to repeat and learn them better.

Więcej

Exercises: Expressions with 'get'

W tym zestawie ćwiczeń z języka angielskiego znajdziesz wyrażenia przyimkowe z czasownikiem „get”. W różnych kontekstach i w połączeniu z różnymi przyimkami zyskuje on zupełnie nowe znaczenia. Większość wyrażeń powtarza się (jednak nie więcej niż raz), co pozwala je powtórzyć i opanować w lepszym stopniu.

In this set you will find prepositional phrases with the verb "get". In different contexts and in combination with different prepositions it gains entirely new meanings. Most of the phrases repeat (but not more than once), which allows you to revise and memorize them better.

Więcej

Exercises: Expressions with 'go'

W tym zestawie ćwiczeń z języka angielskiego znajdziesz wyrażenia przyimkowe z czasownikiem „go”. W różnych kontekstach i w połączeniu z różnymi przyimkami zyskuje on zupełnie nowe znaczenia, w większości niezwiązane z przemieszczaniem się w jakimś kierunku. Większość wyrażeń powtarza się (jednak nie więcej niż raz), co pozwala je powtórzyć i opanować w lepszym stopniu.

In this set you will find prepositional phrases with the verb "go". In various contexts and in combination with different prepositions it gains entirely new meanings, in most cases not related to movement in any direction. Most of the phrases repeat (but not more than once), which allows you to revise and memorize them better.

Więcej

Exercises: Phrasal verbs and other expressions with 'about', 'at', 'away' and 'from'

W tym zestawie ćwiczeń z języka angielskiego znajdziesz czasowniki frazowe (tzw phrasal verbs) składające się z różnych czasowników oraz przyimków: about, at, away i from. Większość wyrażeń powtarza się (jednak nie więcej niż raz), co pozwala je powtórzyć i opanować w lepszym stopniu.

In this set you will find phrasal verbs consisting of different verbs and the prepositions: about, at, away and from. Most of the phrases repeat (but not more than once), which allows you to revise and memorize them better.

Więcej

Exercises: Phrasal verbs with 'back', 'down', 'up' and 'under'

W tym zestawie ćwiczeń z języka angielskiego znajdziesz czasowniki frazowe (tzw phrasal verbs) składające się z różnych czasowników oraz przyimków: back, down, up i under. Większość wyrażeń powtarza się (jednak nie więcej niż raz), co pozwala je powtórzyć i opanować w lepszym stopniu.

In this set you will find phrasal verbs consisting of different verbs and prepositions: back, down, up, under. Most of the phrases are repeated (but not more than once), which allows them to repeat and learn to better effect.

Więcej

Exercises: Phrasal verbs with 'off', 'out', 'on' and 'over'

W tym zestawie ćwiczeń z języka angielskiego znajdziesz wyłącznie czasowniki frazowe (tzw phrasal verbs) składające się z różnych czasowników oraz przyimków: off, on, out i over. Większość wyrażeń powtarza się (jednak nie więcej niż raz), co pozwala je powtórzyć i opanować w lepszym stopniu.

In this set you will find only the phrasal verbs consisting of different verbs and prepositions: off, on, out and over. Most of the phrases are repeated (but not more than once), which allows you to repeat and learn them better.

Więcej

Exercises: Prepositions of movement and travel

W tym zestawie ćwiczeń z języka angielskiego znajdziesz wyrażenia przyimkowe z dziedziny podróży oraz dotyczące ogólnie ruchu i przemieszczania się. Są to czasowniki frazowe (tzw phrasal verbs), które pozwolą ci zarówno opisać tego typu czynności, jak i porozumieć się np. na lotnisku czy też dworcu kolejowym. Większość wyrażeń powtarza się (jednak nie więcej niż raz), co pozwala je powtórzyć i opanować w lepszym stopniu.

In this set you will find prepositional phrases of travel and generaly traffic and movement. These are phrasal verbs that will allow you both to describe this type of action, as well as to communicate, for example, at the airport or train station. Most of the phrases repeat (but not more than once), which allows you to revise and memorize them better.

Więcej