Jak wygląda egzamin FCE for schools?

data publikacji: 2011-08-03

FCE for schools jest trzecim egzaminem języka angielskiego z cyklu egzaminów dla młodzieży. KET for schools, PET for schools i FCE for schools kierowane są do grupy wiekowej 11-17 lat. First Certificate in English sprawdza umiejętności językowe Kandydatów na poziomie B2 i jest to poziom średniozaawansowany wyższy, tzw. upper-intermediate.

Aby zdać egzamin FCE należy uzyskać 60% wszystkich punktów, maksymalnie za egzamin można uzyskać 100 punktów.

Jak wygląda egzamin FCE for schools?

Aby przystąpić do tego egzaminu uczniowie muszą mieć zaliczone 500 - 600 godzin nauki.

Czas trwania poszczególnych części egzaminu

Czytanie 1 godzina
Pisanie 1 godzina 20 minut
Use of English 45 minut
Rozumienie ze słuchu    40 minut
Mówienie 14 minut


Warunki uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu

Ocena                         % uzyskanych punktów
A 80 - 100%
B 75 - 79%
C 60 - 74%
D 55-59%
E < 54%

Oceny D i E są ocenami negatywnymi i nie zaliczają egzaminu.

Od maja 2010 roku istnieje możliwość poświadczenia egzaminu. University of Cambridge ESOL uruchomiło internetowy system weryfikacji wyników (Results Verification Service), który pozwala zainteresowanym osobom lub instytucjom sprawdzić wiarygodność danego certyfikatu u samego jego źródła. Usługa jest bezpłatna i dostępna pod następującym adresem: www.verification.cambridgeesolonline.org