Dlaczego warto potwierdzić znajomość języka angielskiego certyfikatem Cambridge FCE, CAE lub CPE?

data publikacji: 2013-09-03

Według najnowszego raportu pt. „English effect”, opublikowanego przez British Council w Wielkiej Brytanii język angielski jest używany przez ok. 1750000000 ludzi na poziomie komunikatywnym na całym świecie. Szacuje się, że to jedna osoba na cztery, znająca język angielski w ogóle. Ponadto, British Council przewiduje, że do 2020 roku już dwa miliardy ludzi na całym świecie będzie używało tego języka.

Dlaczego język angielski jest nam tak bardzo potrzebny?

Dzięki temu, że stał się językiem, który łączy narody i motywuje ludzi na całym świecie do globalnego działania, zyskaliśmy możliwość ekspansji w różnych celach w zasadzie do niemal każdego kraju na całym świecie, zarówno zawodowej, edukacyjnej czy osobistej. W wielu wypadkach wystarczy już podstawowa znajomość angielskiego, by móc nawiązywać znajomości z rówieśnikami za granicą, zdobywać kontakty biznesowe na rynkach zagranicznych, na których chcemy zaistnieć a nawet zmienić miejsce zamieszkania. Znajomość angielskiego bardzo przydaje się nawet w tak przyziemnych sytuacjach jak podróże zagraniczne, dzięki czemu jesteśmy w stanie samodzielnie, bez pomocy przewodnika, odwiedzić różne miejsca.

Nauka języka obcego w szkole opłaciła się szczególnie w dniu, w którym Polska weszła do Unii Europejskiej. Nasze członkostwo otworzyło Polsce granice państw zrzeszonych a Polacy zyskali możliwość wyjazdu za granicę do pracy, nie obarczonego przesadzoną biurokracją czy pozwoleniami. Z kolei przed polskimi przedsiębiorcami otworzyły się nowe możliwości zawodowe i biznesowe.

Jeśli planujemy wyjechać za granicę do pracy lub na uczelnię to wtedy bardzo przydatny okazuje się certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego, wydawany przez British Council. Bez względu na poziom, są to certyfikaty uznawane przez większość pracodawców a czasem nawet wymagane przez niektóre zagraniczne uczelnie do tego, by móc wstąpić w szeregi tamtejszej uczelnianej społeczności. A jest w czym wybierać!

Jeśli, na przykład, planujemy podjąć naukę za granicą to wystarczą nam podstawowe certyfikaty Cambridge, potwierdzające stopień komunikatywności i władania językiem angielskim ogólnym. Taki certyfikat możemy uzyskać na egzaminie po ogólnych kursach językowych. Pomimo, że większość szkół językowych oferuje również kursy egzaminacyjne, to kandydat do egzaminu nie ma obowiązku przedstawienia żadnego zaświadczenia potwierdzającego ukończony kurs językowy czy to ogólny, czy egzaminacyjny. Zatem, jeśli chcemy potwierdzić znajomość języka angielskiego certyfikatem to mamy do wyboru takie egzaminy jak:

- KET  (KEY), PET (Preliminary), FCE (First Certificate In English), CAE (Certificate In Advanced English), CPE (Certificate of Proficiency in English) 

Ale już w przypadku ubiegania się o posadę za granicą bądź w międzynarodowej korporacji, warto pokusić się o zdobycie certyfikatu specjalistycznego. Zaliczymy do nich takie egzaminy jak:

- BEC (Cambridge English Business), ILEC (Cambridge English Legal), ICFE (Cambridge English Financial).

Korzyści z posiadania certyfikatu Cambridge First Certificate in English?

-  Egzamin potwierdza znajomość języka obcego na poziomie wyższym średniozaawansowanym, B2 według międzynarodowej klasyfikacji Common European Framework of Reference for Languages - europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

- Certyfikat FCE jest certyfikatem akceptowanym zarówno przez ośrodki edukacyjne, jak i pracodawców na całym świecie

- Egzamin poświadcza znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym do praktycznego posługiwania się nim w pracy biurowej, również na stanowisku menedżerskim

- Egzamin potwierdza to, że osoby legitymujące się certyfikatem FCE poradzą sobie z prowadzeniem korespondencji biurowej oraz rozmowami telefonicznymi, będą w stanie brać udział w szkoleniach odbywających się w języku angielskim a także korzystać z angielskich podręczników i czytać artykuły po angielsku.

- Uzyskanie na egzaminie stopnia A lub B w wielu uczelniach umożliwia zaliczenie lektoratu z języka angielskiego, a niejednokrotnie nawet z egzaminów wstępnych, jeśli rekrutacja zawiera język angielski.  

 Korzyści z posiadania certyfikatu Cambridge Certificate In Advanced English

Certyfikat CAE jest szczególnie polecany osobom planującym studia na zagranicznych uniwersytetach, przez niektóre nawet jest on wymagany w procesie rekrutacji. Co zatem potwierdza?

- Egzamin potwierdza zaawansowaną znajomość języka angielskiego, umożliwiającą płynne porozumiewanie się w tym języku podczas wykonywania codziennych czynności, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

- Egzamin zalicza lektoraty z języka angielskiego na wielu uczelniach oraz zwalnia z egzaminu wstępnego podczas rekrutacji na studia

- Osoba legitymująca się certyfikatem CAE poświadcza, że może brać aktywny udział w spotkaniach i dyskusjach,  potrafi jasno wyrażać swoje opinie,
rozumie skomplikowane teksty, między innymi korespondencję biznesową i raporty a więc jest wspaniałym pracownikiem wielu firm, które planują wprowadzenie swoich usług lub produktów na zagraniczne rynki.

- Osoby z certyfikatem potwierdzającym zaawansowaną znajomość języka angielskiego i z przygotowaniem pedagogicznym mogą uczyć w niższych klasach języka angielskiego oraz w szkołach językowych na poziomach początkujących.

Korzyści z posiadania certyfikatu Certificate of Proficiency in English

- Egzamin CPE potwierdza znajomość języka angielskiego w stopniu biegłym. Oznacza to, że osoba legitymująca się certyfikatem CPE może uczestniczyć w zajęciach, na których językiem wykładowym jest język angielski
- Posiadacze CPE i po przebytym szkoleniu metodycznym mogą nauczać języka angielskiego na różnych poziomach w szkołach państwowych oraz w szkołach językowych.

Podsumowanie

Pamiętajcie, że aby przystąpić do wybranego egzaminu nie musicie przedstawiać potwierdzenia odbytego i zaliczonego kursu języka angielskiego, czy to ogólnego, czy przygotowującego do egzaminu. A nawet tego, że mieliście ten język w szkole podstawowej, w liceum bądź na studiach. Do egzaminu możecie podejść właściwie z marszu, po latach samodzielnej pracy.

Każdy egzamin, pomimo niewątpliwych korzyści wynikających z jego posiadania, wart jest uwagi, choćby po to, by dla samego siebie potwierdzić efekty pewnego etapu nauki i zdecydować o kontynuowaniu nauki na wyższym stopniu lub skupić się na lukach lub brakach, które nie zdany egzamin podkreślił. I warto pokusić się o taką weryfikację znajomości języka angielskiego bez względu na to, czy zamierzamy wyjechać za granicę bądź pracować na stanowisku, które wymaga aktywnej znajomości języka angielskiego. 

Przeczytaj także:

Co warto wiedzieć o egzaminach Cambridge?