CPE use of English

data publikacji: 2011-09-09

Seria Use of English, przygotowana przez Virginię Evans i wydana przez wydawnictwo Express Publishing, od wielu lat cieszy się ogromnym i stale rosnącym powodzeniem wśród rzeszy osób uczących się języka angielskiego. Dedykowana egzaminowi Certificate of Proficiency in English może być również świetnym podręcznikiem uzupełniającym nie tylko dla osób przygotowujących się do konkretnych egzaminów.

         Student's book                                    Teacher's book
CPE use of English  CPE use of English  


       KEY
CPE use of English

Bardzo ważne jest to, że podręcznik został tak przygotowany, żeby można było z niego korzystać również samodzielnie, nie tylko na lekcjach z lektorem. Wszystkie zagadnienia gramatyczne, wymagane na poziomie C2, są najpierw wprowadzone i wyjaśnione w sposób jasny, prosty i zrozumiały, a następnie opatrzone serią ćwiczeń utrwalających poznane zagadnienie. Niestety, nie wszystkie wydania są opatrzone kluczem z odpowiedziami, ale można je dodatkowo zakupić. To pomoże z całą pewnością zweryfikować poprawność udzielonych odpowiedzi. Różnorodne ćwiczenia zapewniają systematyczne przyswajanie idiomów, czasowników złożonych, kolokacji, przyimków i zasad słowotwórczych, czyli poruszają pełen zakres materiału wymagany dla poziomu C2. 

Dlaczego warto wzbogacić swoją kolekcję podręczników do nauki języka angielskiego o pozycję CPE Use of English?

- ponieważ omawia struktury gramatyczne w sposób jasny i przystępny
- ponieważ zawiera testy z lukami oraz ćwiczenia na użycie czasowników złożonych, przyimków, idiomów, transformacji gramatycznych i kolokacji, a także ćwiczenia z zakresu słowotwórstwa, poprawy błędów oraz ćwiczenia doskonalące umiejętność użycia słów, które sprawiają uczącym się angielskiego szczególną trudność
- ponieważ zawiera specjalne materiały przygotowujące do testu leksykalno-gramatycznego Use of English (m.in. przysłowia, kolokacje
- ponieważ w spsoób zorganizowany motywuje ucznia do powtórek i utrwalania materiału
- ponieważ przedstawia arkusz egzaminacyjny testu leksykalno-gramatycznego – po każdym rozdziale w podręczniku znajduje się przykładowy arkusz (Practice Test – Use of English)
- ponieważ zawiera zestawienia czasowników złożonych, idiomów i wyrażeń, często mylonych słów, czasowników, rzeczowników i przymiotników w połączeniu z przyimkami, konstrukcji czasownikowych
- ponieważ zawiera listy prezentujące zasady słowotwórcze

Cena nie jest niska, ale warta poświęcenia. W zamian otrzymamy swoiste "must-have" każdego, komu zależy na rzetelnym poznaniu zawiłości gramatycznych języka angielskiego, utrwaleniu i poprawnym stosowaniu w życiu codziennym.