Co warto wiedzieć o CPE

data publikacji: 2011-08-03

Certificate of Proficiency in English (CPE) poświadcza znajomość języka angielskiego na poziomie C2, według skali Rady Europy. Osoba posługująca się językiem angielskim na tym poziomie C2 może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, w spójny sposób odtwarzać zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie.

Egzamin Certificate of Proficiency in English składa się z następujących części:
- reading
- writing
- use of english
- speaking
- listening

Reading

Czytanie trwa 1 godzinę i 30 minut.Składa się z czterech zadań, 40 pytań, za które maksymalnie można uzyskać 40 punktów.Zadaniem Kandydata będzie rozwiązanietestu wielokrotnego wyboru czy uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście. Kandydat zmierzy się z tekstami o długości od ok 2500 do 3350 słów.

W części 1 Kandydat otrzyma trzy niepowiązane ze sobą teksty z lukami do uzupełnienia. Pod tekstem znajduje się zestaw słów lub wyrażeń spośród których Kandydat musi wybrać jedną poprawną odpowiedź A, B, C lub D.W sumie 18 pytań a za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt.

W części 2 Kandydat otrzymuje 4 powiązane ze sobą teksty, po których następują dwa pytania. Kandydat musi udzielić na nie odpowiedzi wybierając jednąpoprawną odpowiedź z zestwu odpowiedzi A, B, C i D. Do zdobycia łącznie 16 punktów, po 2 punkty za każdą poprawną odpowiedź z 8.

W części 3 Kandydat otrzymuje tekst z brakującymi akapitami. Akapity znajdują się pod tekstem w nieuporządkowanej kolejności. Zadaniem Kandydata będzie dopasować akapity do właściwych miejsc w tekście. W tej części egzaminu jest 7 pytań i podwapunkty za każdą poprawną odpowiedź.

W części 4 jest tekst z siedmioma pytaniami wielokrotnego wyboru spośród zestawu odpowiedzi A, B, C i D. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty.

Writing

Pisanie trwa 2 godziny i za tę część można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Zadaniem Kandydata jest napisanie dwóch wypracowań,  każde na 300-350 słów. Pierwsze zadanie polega na napisaniu artykułu, wypracowania, listu lub oferty. W drugim zadaniu są cztery tematy do wyboru. Jeden z nich oparty jest na lekturze jednej z trzech książek z listy nieobowiązkowych lektur.

Lektury zalecane w roku 2011 dla CPE:

  • Marc Norman and Tom Stoppard: Shakespeare in Love: A Screenplay (1998)
  • Philip K. Dick: Do Androids Dream of Electric Sheep? (1968)

Use of english

Zastosowanie struktur językowych - 1 godzina i 30 minut -składa się z pięciu części. Zadania do wykonania w tej części to: uzupełnianie brakujących wyrazów, tworzenie wyrazów pochodnych, uzupełnianie brakującego wyrazu wspólnego dla kilku zdań, przekształcanie zdań, pytania sprawdzające rozumienie tekstu oraz pisanie streszczeń. Za tę część egzaminu Kandydat może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Listening

Rozumienie ze słuchu - około 40 minut - składa się z czterech części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to: dopasowywanie fragmentów wypowiedzi do mówiącego, test wielokrotnego wyboru i uzupełnianie zdań. Za tę część egzaminu CPE przyznawanych jest maksymalnie 40 punktów.

Speaking

W części ustnej - około 19 minut - standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Ten fragment egzaminu składa się z trzech części. Pierwsza to towarzyska rozmowa każdego z kandydatów z egzaminatorem na tematy ogólne. W drugiej części kandydaci rozmawiają ze sobą na temat przedstawionych im zdjęć, a w trzeciej każdy z kandydatyów otrzymuje temat do przedyskutowania z drugim kandydatem. Za tę część egzaminu przyznawanych jest maksymalnie 40 punktów.