CAE - Irregular Verbs

W tym katalogu znajdziesz dziesięć zestawów ćwiczeń z języka angielskiego na czasowniki nieregularne we wszystkich trzech odmianach czasów: present simple, past simple i past perfect. Zestawy zostały podzielone według alfabetu i w każdym z nich znajduje się nie więcej niż 10 ćwiczeń tak, by ułatwić Tobie powtórkę poszczególnych czasowników nieregularnych.

In this catalogue you will find ten sets of irregular verbs for present simple, past simple and past perfect. Your task is to choose the correct form of an irregular verb. Each set of exercises consists of ten exercises to help you better memorize individual irregular verbs.

Exercises: Advanced Irregular Verbs A-E

W tym zestawie ćwiczeń z języka angielskiego znajdziesz grupy czasowników nieregularnych we wszystkich trzech odmianach czasów: present simple, past simple i past perfect. Twoim zadaniem będzie wypełnienie luki właściwą formą czasownika nieregularnego dla danego czasu. Zestaw zawiera czasowniki nieregularne od A do E.

In this set you will find groups of irregular verbs for present simple, past simple and past perfect. Your task is to choose the correct form of an irregular verb. This set includes irregular verbs from A to E.

Więcej

Exercises: Advanced Irregular Verbs F-G

W tym zestawie ćwiczeń z języka angielskiego znajdziesz grupy czasowników nieregularnych we wszystkich trzech odmianach czasów: present simple, past simple i past perfect. Twoim zadaniem będzie wypełnienie luki właściwą formą czasownika nieregularnego dla danego czasu. Zestaw zawiera czasowniki nieregularne od F do G.

In this set you will find groups of irregular verbs for present simple, past simple and past perfect. Your task is to choose the correct form of an irregular verb. This set includes irregular verbs from F to G.

Więcej

Exercises: Advanced Irregular Verbs H-K

W tym zestawie ćwiczeń z języka angielskiego znajdziesz grupy czasowników nieregularnych we wszystkich trzech odmianach czasów: present simple, past simple i past perfect. Twoim zadaniem będzie wypełnienie luki właściwą formą czasownika nieregularnego dla danego czasu. Zestaw zawiera czasowniki nieregularne od H do K.

In this set you will find groups of irregular verbs for present simple, past simple and past perfect. Your task is to choose the correct form of an irregular verb. This set includes irregular verbs from H to K.

Więcej

Exercises: Advanced Irregular Verbs L-M

W tym zestawie ćwiczeń z języka angielskiego znajdziesz grupy czasowników nieregularnych we wszystkich trzech odmianach czasów: present simple, past simple i past perfect. Twoim zadaniem będzie wypełnienie luki właściwą formą czasownika nieregularnego dla danego czasu. Zestaw zawiera czasowniki nieregularne od L do M.

In this set you will find groups of irregular verbs for present simple, past simple and past perfect. Your task is to choose the correct form of an irregular verb. This set includes irregular verbs from L to M.

Więcej

Exercises: Advanced Irregular Verbs O

W tym zestawie ćwiczeń z języka angielskiego znajdziesz grupy czasowników nieregularnych we wszystkich trzech odmianach czasów: present simple, past simple i past perfect. Twoim zadaniem będzie wypełnienie luki właściwą formą czasownika nieregularnego dla danego czasu. Zestaw zawiera czasowniki nieregularne zaczynające się na literę O. 

In this set you will find groups of irregular verbs for present simple, past simple and past perfect. Your task is to choose the correct form of an irregular verb. This set includes irregular verbs beginning with O.

Więcej

Exercises: Advanced Irregular Verbs P-Q

W tym zestawie ćwiczeń z języka angielskiego znajdziesz grupy czasowników nieregularnych we wszystkich trzech odmianach czasów: present simple, past simple i past perfect. Twoim zadaniem będzie wypełnienie luki właściwą formą czasownika nieregularnego dla danego czasu. Zestaw zawiera czasowniki nieregularne od P do Q.

In this set you will find groups of irregular verbs for present simple, past simple and past perfect. Your task is to choose the correct form of an irregular verb. This set includes irregular verbs from P to Q.

Więcej

Exercises: Advanced Irregular Verbs R

W tym zestawie ćwiczeń z języka angielskiego znajdziesz grupy czasowników nieregularnych we wszystkich trzech odmianach czasów: present simple, past simple i past perfect. Twoim zadaniem będzie wypełnienie luki właściwą formą czasownika nieregularnego dla danego czasu. Zestaw zawiera czasowniki nieregularne zaczynające się na literę R 

In this set you will find groups of irregular verbs for present simple, past simple and past perfect. Your task is to choose the correct form of an irregular verb. This set includes irregular verbs from beginning with R

Więcej

Exercises: Advanced Irregular Verbs S

W tym zestawie ćwiczeń z języka angielskiego znajdziesz grupy czasowników nieregularnych we wszystkich trzech odmianach czasów: present simple, past simple i past perfect. Twoim zadaniem będzie wypełnienie luki właściwą formą czasownika nieregularnego dla danego czasu. Zestaw zawiera czasowniki nieregularne zaczynające się na literę S.

In this set you will find groups of irregular verbs for present simple, past simple and past perfect. Your task is to choose the correct form of an irregular verb. This set includes irregular verbs beginning with S.

Więcej

Exercises: Advanced Irregular Verbs T

W tym zestawie ćwiczeń z języka angielskiego znajdziesz grupy czasowników nieregularnych we wszystkich trzech odmianach czasów: present simple, past simple i past perfect. Twoim zadaniem będzie wypełnienie luki właściwą formą czasownika nieregularnego dla danego czasu. Zestaw zawiera czasowniki nieregularne zaczynające się na literę T.

In this set you will find groups of irregular verbs for present simple, past simple and past perfect. Your task is to choose the correct form of an irregular verb. This set includes irregular verbs beginning with T

Więcej

Exercises: Advanced Irregular Verbs U-W

W tym zestawie ćwiczeń z języka angielskiego znajdziesz grupy czasowników nieregularnych we wszystkich trzech odmianach czasów: present simple, past simple i past perfect. Twoim zadaniem będzie wypełnienie luki właściwą formą czasownika nieregularnego dla danego czasu. Zestaw zawiera czasowniki nieregularne od P do Q.

In this set you will find groups of irregular verbs for present simple, past simple and past perfect. Your task is to choose the correct form of an irregular verb. This set includes irregular verbs from U to W

Więcej