4words

New series created to all of us to acquire new English words and extend our vocabulary. Try my daily exercices on Nouns, Verbs and Adjectives. One word per day means more than three hundred new words so why not to start with 2learn.pl :)

Adjective: conducive to sth

Exercise on an adjective: conducive to sth means sprzyjać czemuś. Więcej

Noun barreness

Noun barrenness means bezpłodność/niepłodność/jałowość.

Bezpłodność rozumiana w znaczeniu płodności jako medyczne określenie, jałowość w rolnictwie, określająca naturalne warunki gleby.

Sprawdź poprzednie słówko - noun acquisition - znasz je?

Więcej

Noun: acquisition

Noun acquisition means: zakup, zdobycie, nabycie. Acqusition w znaczeniu przyswojenia wiedzy, na przykład nowego języka obcego, albo nauczenie się pewnej partii materiału. To także pozyskanie czegoś, na przykład w procesie zakupu albo wytworzenia.

Verb to acquire means: nabywać, przyswajać, na przykład nowe słówka albo gramatykę.  

Więcej

Noun: subcription

An exercise on a noun: subscritpion. Subscription means: abonament, prenumerata, subskrypcje. For me this word is a tricky word because of its difficult pronunciation. Doing this exercise, please go to any online dictionary and listen carefully correct pronunciation. And after then write few sentences about sites you are subscribing :)

Więcej